Milon

Enkelt. Sätt i ditt chipkort i maskinen och tryck på start. Maskinen ställer då in sig efter dig och kommer ihåg vilket mostånd du hade sist du tränade. Effektivt. Du arbetar med olika motstånd koncentriskt och excentriskt, vilket ökar din styrka snabbare. Snabbt. Att köra igenom hela kroppen tar BARA 17,5 minuter. Grönt ljus. Du […]